O szkole

O nas

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego

Liceum Ogólnokształcące nr. XII im. Bolesława Chrobrego jest jedną z najlepszych szkół średnich we Wrocławiu. Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja, innowacyjny i prekursorski program nauczania, najlepsza kadra, przyjazna atmosfera i niezliczone sukcesy są gwarantem edukacji na najwyższym poziomie. Znakomite wyniki maturalne oraz absolwenci studiujący na najbardziej prestiżowych kierunkach w kraju i za granicą, stawiają „Dwunastkę” w elitarnym gronie najlepszych liceów. Nasz Samorząd Uczniowski został uznany za najlepszy samorząd w roku szkolnym 2009/2010, 2011/2012 i w 2012/2013 w konkursie organizowanym przez Urząd Miejski. Słyniemy również z rozwijania wśród naszych uczniów pasji i zainteresowań, stąd ogromna liczba kół przedmiotowych, artystycznych i bloków edukacyjnych. Od lat nasze kabarety zdobywają laury na najważniejszych przeglądach zespołów kabaretowych w kraju. Nowoczesna hala sportowa i wyposażenie szkoły sprawiają, że odnosimy również sukcesy w rywalizacji sportowej, co czyni naszą szkołę jeszcze bardziej atrakcyjną i sprawia, że uczniowie mogą rozwijać się na wielu polach. „Dwunastka” to znakomite wyniki, tradycja, wyjątkowa atmosfera i nowoczesność niespotykana w polskiej oświacie.

Szkoła posiada nową salę gimnastyczną, należącą do najnowocześniejszych we Wrocławiu, ponadto szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak rzutniki multimedialne czy tablice interaktywne. Stale uzupełniana jest baza komputerowa w pracowniach informatycznych.

IMG_4093-2

Zapewnienie w szkole bezprzewodowego dostępu do Internetu umożliwiło w roku 2011 wprowadzenie dziennika elektronicznego, a także zainicjowanie nowej multimedialnej biblioteki szkolnej.

Warto podkreślić fakt, że Dyrektor Szkoły – Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska – otrzymała jako pierwsza na Dolnym Śląsku tytuł Profesora Oświaty.

Niejako potwierdzeniem tych słów jest  RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY, przeprowadzony w dniach 18.03.2010 – 29.03.2010 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Badaniem objęto 393. uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 172. rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 51. nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowy obszar działania szkoły lub placówki: efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Na trzy z czterech kryteriów  Naszej Szkole został przyznany poziom A (najwyższy)

Czwarte kryterium osiągnęło poziom B.

Ciekawostką jest też wzmianka o Naszej Szkole w „The Economist”

Zachęcamy do lektury:

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY

ARTYKUŁ Z „THE ECONOMIST” POŚWIĘCONY „DWUNASTCE” 

Skip to content