Spotkajmy się ponownie! „Lets’s meet again!”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Cel projektu:

Celem głównym planowanej inicjatywy jest reaktywacja wymiany uczniowskiej ze szkołą CS Vincent van Gogh z Assen w Holandii. Cele szczegółowe działania odwołują się do wzbogacenia kapitału edukacyjnego i osobistego uczniów LO XII oraz promowania przez szkołę kształcenia kompetencji kluczowych w ramach realizacji zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Działanie ma na celu kształcenie kompetencji informatycznych i językowych. Projekt zakłada pozytywne kształtowanie świadomości i ekspresji kulturowej wśród nastolatków z obu krajów, kształtowanie ich kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wspieranie wśród uczniów inicjatywności i przedsiębiorczości.

Działania w projekcie:

Planowane w ramach projektu działania obejmują:

– warsztaty językowo-kulturowe prowadzone przez studentów Filologii Niderlandzkiej;

– wyjazd fakultatywny śladami Marianny Orańskiej po Ziemi Kłodzkiej;

– warsztaty z grafiki komputerowej

– wizytę studyjną w szkole CS Vincent van Gogh z Assen w Holandii;

– publikację kalendarza na rok 2022.

Grupa docelowa:

15 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu

Realizator projektu:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

Partnerzy:

CS VINCENT VAN GOGH, ASSEN – HOLANDIA

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 76 815,00 PLN 

Kwota dofinansowania: 76 815,00 PLN

Wkład Miasta: 0 PLN

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30 września 2021

Termin zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2022

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:

www.lo12.wroc.pl

Kontakt:

Marta Klepuszewska-Cyran: marta.cyran@wp.pl

chevron-downmenu-circlecross-circle