Dla kandydata

DLACZEGO "DWUNASTKA"?

Poziom

W rankingu Perspektyw w 2022 r. nasze liceum zajęło 4 miejsce na Dolnym Śląsku i 61 w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących.

Nauka

Szkoła jest czwartą szkołą na Dolnym Śląsku. Szczególne wyniki osiąga w przedmiotach humanistycznych, choć i przedmioty matematyczno-przyrodnicze według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wskaźniki EWD) są jej mocną stroną.

Współpraca z Uczelniami

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Olimpiady

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XII uzyskali 9 tytułów laureata i 14 tytułów finalisty w olimpiadach przedmiotowych.

Wymiany

Wymiany z Francją, Holandią, Niemcami i Grecją.

ZOBACZ FILM

REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

PROFILE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, polityką, socjologią i myślisz

o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, nauki społeczne, filozofia,

historia sztuki

– powinieneś wybrać ten profil.
• Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:

języka polskiego, historii
oraz jednego z dwóch przedmiotów do wyboru:
• wiedza o społeczeństwie, geografia
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe: do Krakowa, Gdańska, Gniezna i Warszawy
• wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej i Europejskiego Centrum Solidarności
• wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
• warsztaty prawnicze, psychologiczne, artystyczne
• sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in.

Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
• projekty: Kulturalna Dwunastka; Debaty oxfordzkie;

Klasy filmowe – MAK, przy współpracy DCF.

Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Losy Żołnierza  i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Kreatywności, Konkurs „Gruzja – fascynująca podróż”, Powiatowy  Konkurs  Wiedzy

o Historii Wrocławia „WRATISLAVIA AETERNA”, Szkolna Liga Historyczna,

Wielkie Dyktando Dwunastki, „ Potyczki Językowe”.

 

 

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jeżeli równocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych i zagadnienia  historyczne, polityczne czy prawne są twoją pasją

 i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, nauki społeczne,

matematyka stosowana

– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• matematyki, historii
oraz jednego z dwóch przedmiotów do wyboru:
• wiedza o społeczeństwie, geografia.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe: do Krakowa, Gdańska, Gniezna i Warszawy
• wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera

w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej i Europejskiego Centrum Solidarności

• wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:

Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce

i Świecie Współczesnym, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Losy Żołnierza  i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Kreatywności, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach ,SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Powiatowy  Konkurs  Wiedzy o Historii Wrocławia „WRATISLAVIA AETERNA”, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, „Nabój”- matematyczny konkurs międzynarodowy,

Szkolna Liga Historyczna.

 

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jeżeli interesujesz się matematyką i zagadnieniami z dziedziny ekonomii oraz myślisz

o studiach na kierunkach typu: matematyka finansowa, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna

– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• matematyki, języka angielskiego,
oraz jednego z dwóch przedmiotów do wyboru:
• wiedza o społeczeństwie, geografia.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wyjazdy do SGH w Warszawie i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników SGH, zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych.
• warsztaty naukowe prowadzone przez koła naukowe SGH, webinaria
• sesje naukowe prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej,

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej.

Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Ekonomiczna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Szkolny Poliglota, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Nabój- matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska

w Łamigłówkach, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej,

Konkurs Krasomówczy w j. angielskim, Konkurs realioznawczy „Know America”,

Podaruj uczucie – szkolny konkurs poetycki w j. obcych,.

 

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronaty:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, kosmetologia, zootechnika, fizjoterapia,

inżynieria biomedyczna, analityka medyczna i biotechnologia,  mechatronika, mechanika, fizyka i astronomia 

– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• matematyki, biologii,

oraz jednego z dwóch przedmiotów do wyboru:

• chemia, fizyka
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe m.in. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu, do obserwatorium astronomicznego w Chorzowie,

warsztaty zoologiczne, warsztaty antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, warsztaty ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej, warsztaty anatomiczne w Humanitarium, warsztaty botaniczne w Ogrodzie Botanicznym, zajęcia w Fokarium na Półwyspie Helskim,
• sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz  Uniwersytetu Wrocławskiego.

• projekty: Klucz do przyszłości, Programy badawczo-edukacyjne EKO-Szkoła,  Uniwersytet Młodego Przyrodnika.

Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna,

Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyczna,

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
Drużynowy Konkurs Chemiczny, Konkurs Lwiątko, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, Konkurs „ Mój las”,

Konkurs Wiedzy „ Co w trawie piszczy”, Konkurs genetyczny, KOALA,

Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku,

Nabój- matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, Konkurs – Woda w przyrodzie, „Dzień lasu” z okazji Dnia Ziemi.

 

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Szkoła posiada monitoring. Do szkoły można dostać się za pomocą kart magnetycznych do drzwi wejściowych. Uczniowie mają identyfikatory.

Tak. Szkoła przygotowała program adaptacyjny dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej, który sprawdził się już w bieżącym roku szkolnym.

“Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.

Uczniowie realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.

Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.

Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak   i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Medyczny. Wielu absolwentów studiuje na uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Coraz częściej nasi absolwenci wybierają także uczelnie zagraniczne.

Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na 61 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2022

4 miejsce na Dolnym Śląsku

Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD).

Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących.

O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na

O poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im Bolesława Chrobrego we Wrocławiu jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu wrocławskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim np. „My w Europie”, „Zapomni Rossiju”, „Konkurs o Miecz Bolesława Chrobrego”, „Konkurs Translatorski”, „Konkurs na kryminał”, „Dzieli nas pół wieku”.

Szkoła jest centrum okręgowym wielu olimpiad np. „Olimpiada Wiedzy o Prawie”, Olimpiada Wiedzy o III RP”, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej”, „Olimpiada Wiedzy o prawach Człowieka w Świecie Współczesnym”

Uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach przygotowywanych tylko dla nich np. Wielkie Dyktando Dwunastki, konkursy recytatorskie, Szkolna Liga Historyczna, Konkurs Znajomości Flag Państwowych.

Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W szkole część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych np. RYK, PYK, KURA, Wieczór Ulubionego Wiersza, czy przedstawienia muzyczne „Grease”, „Mamma Mia”, „100 na 100” sprzyjają integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów, a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne np. Obchody Stulecia odzyskania niepodległości, projekt „DeBBaty”, „Kulturalna Dwunastka”, „Liga Niewzwykłych Umysłów”, warsztaty astronomiczne, „Wroclove”, Międzynarodowy Dzień Liczby π, Dzień Ziemi, Dzień Języków Obcych, Dzień Przedsiębiorczości.

Uczniowie „Dwunastki” mają wielkie serce. Podejmują wiele działań na rzecz innych np.:

Dzień Życzliwości, Mikołajki, wolontariat,

koncerty i imprezy charytatywne,

akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu,

Szlachetna paczka,

Wampiriada – promocja honorowego krwiodawstwa

Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2021 oraz udział w finale konkursu „8 Wspaniałych”.

DLACZEGO "DWUNASTKA"?

Samorząd

Wielokrotnie nagradzany – I miejsce 2015/2016, – II miejsce 2016/2017, – I miejsce 2017/ 2018 – I miejsce 2019/2020.

Imprezy

Organizacja wielu imprez (RyK, PyK, Kura, Beania, Międzynarodowy Dzień Kultury)

Sport

Sukcesy sportowe uczniów m.in. w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych.

Grupy

Realizacja części zajęć w międzyoddziałowych grupach przedmiotowych i językowych.

Atmosfera

Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła. Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów. Szkolny Doradca Zawodowy. Bogate życie artystyczne.

WYNIKI MATUR 2021

J. POLSKI - LO W-W (p.podstawowy) 60%
J. POLSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 73%
J. POLSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 56%
J. POLSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 69%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.podstawowy) 81%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 95%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 71%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 84%
MATEMATYKA - LO W-W (p.podstawowy) 61%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.podstawowy) 85%
MATEMATYKA - LO W-W (p.rozszerzony) 35%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.rozszerzony) 47%
HISTORIA - LO W-W 41%
HISTORIA - LO NR XII 64%
WOS - LO W-W 32%
WOS - LO NR XII 57%
GEOGRAFIA - LO W-W 33%
GEOGRAFIA - LO NR XII 57%

WYNIKI MATUR 2020

J. POLSKI - LO W-W (p.podstawowy) 61.6%
J. POLSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 73.8%
J. POLSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 68.6%
J. POLSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 76.3%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.podstawowy) 83.6%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 92.8%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 68%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 77.7%
MATEMATYKA - LO W-W (p.podstawowy) 63.5%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.podstawowy) 79.7%
MATEMATYKA - LO W-W (p.rozszerzony) 48.3%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.rozszerzony) 57.3%
HISTORIA - LO W-W 40%
HISTORIA - LO NR XII 61%
WOS - LO W-W 35.8%
WOS - LO NR XII 58.2%
GEOGRAFIA - LO W-W 28.7%
GEOGRAFIA - LO NR XII 48.7%

WYNIKI MATUR 2019

J. POLSKI- LO W-W 59%
J. POLSKI - LO NR XII 71%
J. ANGIELSKI - LO W-W 84%
J. ANGIELSKI - LO NR XII 95%
MATEMATYKA - LO W-W 69%
MATEMATYKA - LO NR XII 86%
HISTORIA - LO W-W 46%
HISTORIA - LO NR XII 68%
WOS - LO W-W 33%
WOS - LO NR XII 60%
GEOGRAFIA - LO W-W 36%
GEOGRAFIA - LO NR XII 61%

WYNIKI MATUR 2018

J. POLSKI- LO W-W 63%
J. POLSKI - LO NR XII 65%
J. ANGIELSKI - LO W-W 84%
J. ANGIELSKI - LO NR XII 93%
MATEMATYKA - LO W-W 67%
MATEMATYKA - LO NR XII 84%
HISTORIA - LO W-W 39%
HISTORIA - LO NR XII 60%
WOS - LO W-W 37%
WOS - LO NR XII 70%
GEOGRAFIA - LO W-W 38%
GEOGRAFIA - LO NR XII 56%

WYNIKI MATUR 2017

J. POLSKI- LO W-W 62%
J. POLSKI - LO NR XII 69%
J. ANGIELSKI - LO W-W 84%
J. ANGIELSKI - LO NR XII 94%
MATEMATYKA - LO W-W 66%
MATEMATYKA - LO NR XII 83%
HISTORIA - LO W-W 39%
HISTORIA - LO NR XII 59%
WOS - LO W-W 34%
WOS - LO NR XII 61%
GEOGRAFIA - LO W-W 39%
GEOGRAFIA - LO NR XII 64%

WYNIKI MATUR 2016

J. POLSKI- LO W-W 66%
J. POLSKI - LO NR XII 75%
J. ANGIELSKI - LO W-W 83%
J. ANGIELSKI - LO NR XII 94%
MATEMATYKA - LO W-W 67%
MATEMATYKA - LO NR XII 83%
HISTORIA - LO W-W 47%
HISTORIA - LO NR XII 68%
WOS - LO W-W 33%
WOS - LO NR XII 62%
GEOGRAFIA - LO W-W 47%
GEOGRAFIA - LO NR XII 68%
Skip to content