Dla kandydata

DLACZEGO "DWUNASTKA"?

Poziom

W rankingu Perspektyw w 2023 r. nasze liceum zajęło 4 miejsce na Dolnym Śląsku i 72 w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących.

Nauka

Szkoła jest czwartą szkołą na Dolnym Śląsku. Szczególne wyniki osiąga w przedmiotach humanistycznych, choć i przedmioty matematyczno-przyrodnicze według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wskaźniki EWD) są jej mocną stroną. Według wskaźników EWD najlepsza szkoła humanistyczna we Wrocławiu

Współpraca z Uczelniami

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Olimpiady

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XII uzyskali 8 tytułów laureata i 30 tytułów finalisty w olimpiadach przedmiotowych.

Wymiany

Wymiany z Francją, Holandią, Niemcami i Grecją.

ZOBACZ FILM

REKRUTACJA 2023/2024

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

PROFILE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Szkoła posiada monitoring. Do szkoły można dostać się za pomocą kart magnetycznych do drzwi wejściowych. Uczniowie mają identyfikatory.

Tak. Szkoła przygotowała program adaptacyjny dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej, który sprawdził się już w bieżącym roku szkolnym.

“Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.

Uczniowie realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.

Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.

Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak   i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Medyczny. Wielu absolwentów studiuje na uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Coraz częściej nasi absolwenci wybierają także uczelnie zagraniczne.

Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na 61 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2022

4 miejsce na Dolnym Śląsku

Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD).

Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących.

O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na

O poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im Bolesława Chrobrego we Wrocławiu jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu wrocławskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim np. „My w Europie”, „Zapomni Rossiju”, „Konkurs o Miecz Bolesława Chrobrego”, „Konkurs Translatorski”, „Konkurs na kryminał”, „Dzieli nas pół wieku”.

Szkoła jest centrum okręgowym wielu olimpiad np. „Olimpiada Wiedzy o Prawie”, Olimpiada Wiedzy o III RP”, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej”, „Olimpiada Wiedzy o prawach Człowieka w Świecie Współczesnym”

Uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach przygotowywanych tylko dla nich np. Wielkie Dyktando Dwunastki, konkursy recytatorskie, Szkolna Liga Historyczna, Konkurs Znajomości Flag Państwowych.

Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W szkole część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych np. RYK, PYK, KURA, Wieczór Ulubionego Wiersza, czy przedstawienia muzyczne „Grease”, „Mamma Mia”, „100 na 100” sprzyjają integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów, a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne np. Obchody Stulecia odzyskania niepodległości, projekt „DeBBaty”, „Kulturalna Dwunastka”, „Liga Niewzwykłych Umysłów”, warsztaty astronomiczne, „Wroclove”, Międzynarodowy Dzień Liczby π, Dzień Ziemi, Dzień Języków Obcych, Dzień Przedsiębiorczości.

Uczniowie „Dwunastki” mają wielkie serce. Podejmują wiele działań na rzecz innych np.:

Dzień Życzliwości, Mikołajki, wolontariat,

koncerty i imprezy charytatywne,

akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu,

Szlachetna paczka,

Wampiriada – promocja honorowego krwiodawstwa

Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2021 oraz udział w finale konkursu „8 Wspaniałych”.

DLACZEGO "DWUNASTKA"?

Samorząd

Najlepszy samorząd uczniowski we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany – I miejsce 2015/2016, – II miejsce 2016/2017, – I miejsce 2017/ 2018 – I miejsce 2019/2020.

Imprezy

Organizacja wielu imprez (RyK, PyK, Kura, Beania, Międzynarodowy Dzień Kultury)

Sport

Sukcesy sportowe uczniów m.in. w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych, szachach i badmintonie. Szkołą posiada nowoczesną infrastrukturę sportową.

Grupy

Realizacja części zajęć w międzyoddziałowych grupach przedmiotowych i językowych.

Atmosfera

Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła. Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów. Szkolny Doradca Zawodowy. Bogate życie artystyczne.

WYNIKI MATUR 2022

J. POLSKI - LO W-W (p.podstawowy) 56%
J. POLSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 66%
J. POLSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 63%
J. POLSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 82%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.podstawowy) 83%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 96%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 70%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 83%
MATEMATYKA - LO W-W (p.podstawowy) 62%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.podstawowy) 85%
MATEMATYKA - LO W-W (p.rozszerzony) 39%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.rozszerzony) 50%
HISTORIA - LO W-W 41%
HISTORIA - LO NR XII 65%
WOS - LO W-W 34%
WOS - LO NR XII 63%
GEOGRAFIA - LO W-W 44%
GEOGRAFIA - LO NR XII 67%
BIOLOGIA - LO W-W 48%
BIOLOGIA - LO NR XII 56%

WYNIKI MATUR 2021

J. POLSKI - LO W-W (p.podstawowy) 60%
J. POLSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 73%
J. POLSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 56%
J. POLSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 69%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.podstawowy) 81%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 95%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 71%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 84%
MATEMATYKA - LO W-W (p.podstawowy) 61%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.podstawowy) 85%
MATEMATYKA - LO W-W (p.rozszerzony) 35%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.rozszerzony) 47%
HISTORIA - LO W-W 41%
HISTORIA - LO NR XII 64%
WOS - LO W-W 32%
WOS - LO NR XII 57%
GEOGRAFIA - LO W-W 33%
GEOGRAFIA - LO NR XII 57%

WYNIKI MATUR 2020

J. POLSKI - LO W-W (p.podstawowy) 61.6%
J. POLSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 73.8%
J. POLSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 68.6%
J. POLSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 76.3%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.podstawowy) 83.6%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.podstawowy) 92.8%
J. ANGIELSKI - LO W-W (p.rozszerzony) 68%
J. ANGIELSKI - LO NR XII (p.rozszerzony) 77.7%
MATEMATYKA - LO W-W (p.podstawowy) 63.5%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.podstawowy) 79.7%
MATEMATYKA - LO W-W (p.rozszerzony) 48.3%
MATEMATYKA - LO NR XII (p.rozszerzony) 57.3%
HISTORIA - LO W-W 40%
HISTORIA - LO NR XII 61%
WOS - LO W-W 35.8%
WOS - LO NR XII 58.2%
GEOGRAFIA - LO W-W 28.7%
GEOGRAFIA - LO NR XII 48.7%
Skip to content