Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska

przez LO XII

Funkcja: Od 1992r. Dyrektor szkoły.
Nauczany przedmiot: historia.
Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty.
Wykształcenie: Tytuł doktora nauk humanistycznych.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Ukończyła kurs kwalifikacyjny w Międzynarodowym programie „Smart”.
Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji w 2009r.; Nagrodą Kuratora w latach 1992, 1995, 1998, 2005
oraz Nagrodą Prezydenta Miasta w latach 1996 i 2008.
Publikacje: Autorka 33. publikacji i artykułów w czasopismach naukowych
z zakresu demografii historycznej i dydaktyki historii.
Klasy wychowawcze: IVC (1991 r.) Jedyne wychowawstwo pozostało brzemienne w skutkach –
na pamiątkę został jamnik.
Inne: W LO nr XII od 1986r. W latach 1990–1992 pełniła w szkole funkcję wicedyrektora LO nr XII.
Od 1992r. Dyrektor szkoły. Brała udział w programach NOWA MATURA i „SMART”, przygotowujących nowy system egzaminacyjny w Polsce. Jest ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
W latach 1994-1999 kierowała zespołem historyków w ramach programu NOWA MATURA. Jest członkinią Stowarzyszenia Nauczycieli Historii. Podczas jej kadencji w 1998r. LO nr XII przystąpiło do realizacji pilotażowego programu. Klęskę żywiołową, którą była powódź z 1997r., Pani Dyrektor potrafiła obrócić na korzyść szkoły. Dzięki jej energii i umiejętności pozyskiwania sponsorów
(np. Bank Światowy czy Plus GSM) nie tylko usunięto zniszczenia,
ale przeprowadzono remont generalny szkoły i podwyższono jej standard.
Mąż – Marek – jest absolwentem LO nr XII.
Kontakt: dordylowska@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować