DZIELI NAS PÓŁ WIEKU

REGULAMIN KONKURSU
„Dzieli nas pół wieku”

XIV EDYCJA – 2019

 

Zapraszamy do udziału w konkursie uczennice i uczniów wszystkich szkół wrocławskich – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
W tym roku organizujemy nasz konkurs we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskim Centrum Seniora.
Tematem jest PORTRET OSOBY STARSZEJ OD AUTORKI/AUTORA O CO NAJMNIEJ 50 LAT. Nasz cel to rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.


W tym roku nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
portretu literackiego – dowolna forma literacka (poetycka lub prozatorska), praca nie więcej niż cztery strony druku, dzieci ze szkół podstawowych prosimy o prace pisane odręcznie. Uwaga: chodzi o aktualny portret, charakterystykę, a nie biografię czy wspomnienia;
fotografii – format min. 20 x 30; pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką.

W kategoriach literackiej i plastycznej będziemy nagradzać prace konkursowe w dwóch grupach wiekowych: osobno prace dzieci do lat 13 i osobno młodzieży (osób, które ukończyły 13 r. ż.).


Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr XII.

Prace prosimy przesyłać lub przynosić do LO nr XII, plac Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. Portiernia może przyjąć prace od 7.00 do 20.00.

Prosimy nie podpisywać prac, ale oznaczyć je godłem/pseudonimem. Identyczne godło/pseudonim oraz wiek Autorki/Autora prosimy umieścić na wierzchu koperty zawierającej dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku w celach wynikających z konkursu, jak również – w wypadku osób, które nie ukończyły 18 r. ż. – zgodę opiekunów na udział w konkursie. Formularze są do pobrania na stronach https://www.lo12.wroc.pl oraz  www.seniorzy.wroclaw.pl.


Termin nadsyłania prac – 7 maja 2019. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na  stronach http://www.lo.12.wroc.pl oraz http://www.seniorzy.wroclaw.pl – 27 maja 2019. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w gmachu LO XII 5 czerwca o godzinie 17.00. Prace będzie można odebrać bezpośrednio po uroczystości (do godziny 20.00) albo 6 czerwca w godzinach 12.00-17.00.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Wyczałkowska, mwyczalkowska88@gmail.com