Diana Gawinecka-Laubner

przez LO XII

Diana Gawinecka
Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł doktora nauk humanistycznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i public relations a także kursy kwalifikacyjne – metody aktywizacyjne i diagnozowanie osiągnięć. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Publikacje: Motywy diabła w twórczości Mickiewicza w literaturze i kulturze (2002 r.)
Motyw rusałki w twórczości Mickiewicza (2003 r.).
Klasy wychowawcze: IIIH (2009 r.).
Osiągnięcia uczniów: Finaliści/laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:
Karolina Przystupa (2012 r.)
Inne: W LO nr XII od 2005r. Wieloletnia opiekunka kółka dziennikarskiego i gazetki szkolnej „Parszywa Dwunastka”. Współorganizatorka (wraz z prof. Zych i prof. Kocińską)
warsztatów artystycznych i akcji pomocy
dla dla zwierząt we Wrocławiu
(m.in. coroczny Kalendarz “Dwunastki” ze zdjęciami zwierząt nauczycieli i pracowników szkoły).
Koordynatorka projektu “Szkoła z poezją” oraz współkoordynatorka projektu “Kulturalna Dwunastka”.
Wspólnie z prof. Łuczak pomysłodawczyni i założycielka Konkursu Translatorskiego.
Kontakt: dgawinecka@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować