MIECZ CHROBREGO

XV WROCŁAWSKI KONKURS O MIECZU BOLESŁAWA CHROBREGO

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego jest organizatorem konkursu
historyczno-artystycznego „Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”.

 

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.
Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny.
Szkoła może wystawić więcej niż jedną drużynę.
Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach: 

 

Eliminacje:
Do 13 stycznia 2020 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Nr XII:
a) pracę plastyczną i grę;
b) zgody na udział w konkursie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział
w wydarzeniu – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
c) od rodziców/opiekunów prawnych którzy wyraziły aprobatę, dobrowolną zgodę na publikację
wizerunku – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

– praca plastyczna – Dobrawa oczami Leonardo da Vinci, Gustava Klimta lub Paula Gauguina –
należy w formacie A3 lub A4 namalować Dobrawę tak jakby zrobił to jeden z wymienionych wyżej
artystów.
Przy ocenie pracy plastycznej jury bierze pod uwagę:
a) nawiązanie do kierunku w sztuce
b) estetykę wykonania
c) pomysłowość


– gra – Polska pierwszych Piastów – drużyna wykonuje grę (planszową, karcianą, komputerową lub inną)

Przy ocenie gry będą uwzględniane:
a) pomysł
b) technika wykonania
c) nawiązanie do faktów historycznych
d) instrukcja

 

 

Prace powinny być podpisane przez autorów. 

 

Finał: 

 

10 najlepszych drużyn zostanie zakwalifikowanych do wielkiego finału,
który odbędzie się 6 lutego 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII.
(finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz poprzez stronę internetową LO Nr XII)


Przebieg finału:
W finale drużyny będą rywalizować w 2 konkurencjach:
– MasterChef Chrobry – burger Bolesława Chrobrego – drużyna ma zaprezentować przepis i
burgera, który zjadłby Bolesław Chrobry

Przy ocenie będą uwzględniane:
a) sposób prezentacji przepisu

b) walory smakowe
– test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów – przedstawiciele drużyn (jedna osoba)
piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego)
ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego.
Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:


LEKTURY:
a) Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski „Poczet polskich królów i książąt”, T.1, rozdziały od Mieszka I
do Bolesława Krzywoustego
b) Władcy Polski, kolekcja Hachette t.1-7
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:


– rozstrzygnięcie

Drużyny zdobywają od 0 do 10 punktów za każdą konkurencję. Sumują się wyniki wszystkich
konkurencji (także z eliminacji). Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała największą liczbę
punktów. Przy równej licznie punktów o miejscu decyduje wynik testu.
Członkowie 3 najlepszych drużyn uzyskują tytuł laureata konkursu.


– nagrody

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci miecza Bolesława Chrobrego.
Najlepsze drużyny i zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy i nagrody
książkowe.


Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły
www.lo12.wroc.pl


Pytania proszę kierować na adres:

zjaskolski@lo12.wroc.pl


Integralną cześć regulaminu stanowią:
a) Załącznik nr 1 – zgoda na udział w konkursie;
b) Załącznik nr 2 – dobrowolna zgoda na publikację wizerunku;
c) Załącznik nr 3 – zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z
organizacją konkursu;
d) Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
uczestników konkursu.