Miecz Chrobrego

XVIII WROCŁAWSKI KONKURS O MIECZU BOLESŁAWA CHROBREGO

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego jest organizatorem konkursu
historyczno-artystycznego „Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”. Celem
konkursu jest:
• poznanie dziejów Polski w latach 966-1138 ze szczególnym uwzględnieniem
czasów Bolesława Chrobrego,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• nauka poprzez zabawę,
• kształtowanie umiejętności informatycznych,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych województwa
dolnośląskiego. Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny. Szkoła może wystawić maksymalnie
trzy drużyny.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych szkoła podstawowa przeprowadza
eliminacje szkolne do 21 grudnia 2022 r. i wyłania uczestników kolejnego etapu.

Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach:
1.ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE:
Do 5 stycznia 2023 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Liceum
Ogólnokształcącego Nr XII
(osobiście lub pocztą):
a) pracę plastyczną;
b) drogą mailową zgody na udział w konkursie podpisane przez rodziców/opiekunów
prawnych dzieci biorących udział w wydarzeniu – załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;
c) drogą mailową od rodziców/opiekunów prawnych, którzy wyrazili aprobatę,
dobrowolną zgodę na publikację wizerunku – załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Adres szkoły:
Liceum Ogólnokształcące Nr XII
Pl. Orląt Lwowskich 2a
53-605 Wrocław
Mail: alenoo6152@edu.wroclaw.pl

• praca plastyczna – Komiks o życiu codziennym zwykłych ludzi w czasach Bolesława
Chrobrego. Praca mu się składać z co najmniej 16 plansz (osobnych ilustracji, nie
mniejszych niż 1⁄4 strony A4)
Przy ocenie prezentacji będą uwzględniane:

• pomysł,
• technika i estetyka wykonania,
• nawiązanie do faktów historycznych.

Prace powinny być podpisane przez autorów.

Opiekunów drużyn prosi się o przesłanie drogą mailową do 5 stycznia 2023 r. składu drużyn
oraz wypełnionych zgód na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1 i
2) na adres:
alenoo6152@edu.wroclaw.pl

2. FINAŁ:
10 najlepszych drużyn zostanie zakwalifikowanych do wielkiego finału, który odbędzie się
9 lutego 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII.
(finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, informacje te będą również
udostępniony na stronie internetowej LO Nr XII)

Przebieg finału:
W finale drużyny będą rywalizować w 2 konkurencjach:
• Wege-Bolek-drużyna ma przygotować i zaprezentować wegetariański
posiłek, który zjadłby Bolesław Chrobry.
Przy ocenie będą uwzględniane:
• sposób prezentacji,
• wartości odżywcze i odpowiednie zbilansowanie posiłku,
walory smakowe.

• test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów – przedstawiciele
drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów (od
Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) ze szczególnym uwzględnieniem
panowania Bolesława Chrobrego.

Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy lektur:
a) Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, Poczet polskich królów i książąt, T. 1,
Rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, Wydawnictwo
Dolnośląskie.
b) Władcy Polski, kolekcja Hachette, t. 1-7
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
• rozstrzygnięcie
Drużyny zdobywają od 0 do 10 punktów za każdą konkurencję. Sumują się wyniki
wszystkich konkurencji (także z eliminacji). Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała
największą liczbę punktów. Przy równej licznie punktów o miejscu decyduje wynik testu.
Drużyny, które zajęły I, II i III miejsce uzyskują tytuł laureata konkursu.

• nagrody
Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci miecza Bolesława Chrobrego.
Najlepsze drużyny i zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy i
nagrody książkowe.
Z powodu zagrożenia epidemicznego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany
regulaminu.
Integralną część regulaminu stanowią:
a) Załącznik nr 1 – zgoda na udział w konkursie,
b) Załącznik nr 2 – dobrowolna zgoda na publikację wizerunku,
c) Załącznik nr 3 – zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami
w związku z organizacją konkursu,
d) Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych
osobowych uczestników konkursu.

Skip to content