MIECZ CHROBREGO

XVI WROCŁAWSKI KONKURS O MIECZU BOLESŁAWA CHROBREGO

 

Regulamin konkursu

 

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego jest organizatorem konkursu historyczno-artystycznego „Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny.

Szkoła może wystawić maksymalnie trzy drużyny.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych szkoła podstawowa przeprowadza eliminacje szkolne i wyłania uczestników kolejnego etapu.

Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach:

Eliminacje wojewódzkie:

Do 8 stycznia 2021 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Nr XII (osobiście lub pocztą):

 1. pracę plastyczną i prezentację multimedialną;
 2. drogą mailową zgody na udział w konkursie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w wydarzeniu – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu ;
 3. drogą mailową od rodziców/opiekunów prawnych którzy wyraziły aprobatę, dobrowolną zgodę na publikację wizerunku – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące Nr XII

Pl. Orląt Lwowskich 2a

53-605 Wrocław

Mail:

zjaskolski@lo12.wroc.pl

praca plastyczna – karykatura Bolesława Chrobrego – należy w formacie A4 przedstawić w sposób zabawny Bolesława Chrobrego.

Przy ocenie pracy plastycznej jury bierze pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • pomysłowość

prezentacja multimedialna – Bolesław Chrobry – drużyna wykonuje prezentację multimedialną w Powerpoint lub Prezi poświęconą postaci Bolesława Chrobrego.

Przy ocenie prezentacji będą uwzględniane:

 • pomysł
 • technika i estetyka wykonania
 • nawiązanie do faktów historycznych

Prace powinny być podpisane przez autorów.

Opiekunów drużyn prosi się o przesłanie drogą mailową do 8 stycznia 2021 r. składu drużyn oraz wypełnionych zgód na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1 i 2) na adres:

zjaskolski@lo12.wroc.pl

Finał:

10 najlepszych drużyn zostanie zakwalifikowanych do wielkiego finału,

który odbędzie się 19 lutego 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII.

(finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz poprzez stronę internetową LO Nr XII)

Przebieg finału:

W finale drużyny będą rywalizować w 2 konkurencjach:

MasterChef Chrobry – pierogi Bolesława Chrobrego – drużyna ma zaprezentować przepis i pierogi, który zjadłby Bolesław Chrobry

  Przy ocenie będą uwzględniane:

 • sposób prezentacji przepisu
 • walory smakowe

test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów – przedstawiciele drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego)
ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego.

Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:

LEKTURY:

 1. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski „Poczet polskich królów i książąt”, T.1,  rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego
 2. Władcy Polski, kolekcja Hachette t.1-7

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

– rozstrzygnięcie

Drużyny zdobywają od 0 do 10 punktów za każdą konkurencję. Sumują się wyniki wszystkich konkurencji (także z eliminacji).  Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów. Przy równej licznie punktów o miejscu decyduje wynik testu.

Członkowie 3 najlepszych drużyn uzyskują tytuł laureata konkursu.

– nagrody

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci miecza Bolesława Chrobrego.

Najlepsze drużyny i zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

Z powodu zagrożenia epidemicznego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

Integralną cześć regulaminu stanowią:

 1. Załącznik nr 1 – zgoda na udział w konkursie;
 2. Załącznik nr 2 – dobrowolna zgoda na publikację wizerunku;
 3. Załącznik nr 3 – zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z organizacją konkursu;
 4. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
Skip to content