Międzyszkolny Konkurs na Kryminał

przez LO XII

Zbrodnia /nie/doskonała

W dniu 6 marca 2017r. w Klubie LO Nr XII odbył się pierwszy finał Międzyszkolnego Konkursu na Kryminał Zbrodnia /nie/doskonała. Dwunastka organizowała konkurs wraz z Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu. Konkurs polegał na napisaniu kryminału. Miał dwie kategorie: dla szkół ponadgimnazjalnych i dla gimnazjów. Jury podczas oceny brało pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, ciekawą kompozycję i poprawność językową. Wpłynęło 28 prac od uczniów z wrocławskich liceów i gimnazjów.

Podczas gali obecne były panie dyrektor: dr Danuta Daszkiewicz – Ordyłowska ( LO XII) i mgr Lucyna Półrolniczak (Gimnazjum nr 19). Zaproszeni goście mogli obejrzeć prezentację Krzysztofa Bałenkowskiego i Michała Krawczyka z klasy 2 B z LO XII dotyczącą „kryminału” jako gatunku oraz biografii i twórczości najbardziej znanych na świecie autorów kryminałów. Kolejną prezentację o najlepiej znanych bohaterach kryminałów przedstawiły Aleksandra Chrąchol i Izabela Białek z klasy 1C z Gimnazjum nr 19.

Następnie odczytano nazwiska laureatów i zaproszono ich wraz z opiekunami naukowymi na scenę po odbiór zasłużonych nagród i dyplomów.

Wyróżnienie w  kategorii Licea zdobyła Klaudia Biernacka z Europejskiego Liceum Służb Mundurowych (opiekun: p. Marta Podgórska), w kategorii Gimnazja: Hiacynta Peregudowska z Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (opiekun: p. Joanna Dobiech).

W kategorii Licea:

III miejsce uzyskała   Zofia Brakoniecka   z Liceum Politechnicznego (opiekun: p. Beata Kwapińska).

II miejsce zdobył   Konrad Zając    z LO nr  XII (opiekun: p. Halina Jędrychowska) .

I miejsce  wywalczył  Dawid Dziurzyński z Zespołu Szkół Nr 1 (opiekun: p. Małgorzata Pacykowska) za pracę pt. „Zooville”.

W kategorii Gimnazja:

III miejsce  zdobyła  Aleksandra Chrąchol  z Gimnazjum Nr 19 (opiekun: p. Małgorzata Woźniak).

II miejsce uzyskała Emilia Grzebyk z Gimnazjum  nr 10 (opiekun: p. Jaonna Stefańska).

I miejsce  wywalczyła  Marianna Młodożeniak z Gimnazjum Nr 23 (opiekun: p. Marta Cyran) za pracę pt. „Tajemnica pewnej kamienicy”.

Nagrodę za Logo Międzyszkolnego Konkursu na Kryminał zdobyła Paulina Mazurkiewicz z klasy 3F z LO Nr XII.

Na zakończenie konkursu odczytane zostały przez Agnieszkę Wilkowską z klasy 1B z LO Nr XII oraz przez Dominikę Zakrzewską z klasy 3D z Gimnazjum nr 19 prace laureatów, którzy zajęli pierwsze miejsca w obu kategoriach.

Następnie finaliści udali się na poczęstunek.

Konkurs prowadzili Magdalena Tylkowska i Przemysław Wajman z klasy 1B z LO Nr XII.  Natomiast uwieczniła na fotografiach Paulina Mazurkiewicz z klasy 3F z LO Nr XII.

Poziom prac był zadowalający, dlatego koordynatorki konkursu (p. Diana Gawinecka z LO Nr XII i p. Małgorzata Woźniak z Gimnajum nr 19) zapraszają na kolejną, drugą już edycję, za rok.

Nagrodzonym uczestnikom serdecznie gratulujemy, pozostałym dziękujemy.

Diana Gawinecka

jedna z koordynatorek konkursu

[foogallery id=”12369″]

Międzyszkolny Konkurs na Kryminał

przez LO XII

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA KRYMINAŁ

REGULAMIN
III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU NA KRYMINAŁ
ZBRODNIA nie/DOSKONAŁA

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

REGULAMIN KONKURSU: 

Pobierz dokument

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

Pobierz dokument

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Pobierz dokument

 

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2a we Wrocławiu i
Szkoła Podstawowa Nr 66  im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu ul. Edwarda Dembowskiego 39 we Wrocławiu;

Koordynatorki:
Diana Gawinecka-Laubner (nauczycielka języka polskiego w LO XII)
Małgorzata Woźniak (nauczycielka języka polskiego w SP Nr 66 )

Sponsorzy:
LO Nr XII we Wrocławiu;
Szkoła Podstawowa Nr 66 we Wrocławiu;

Odbiorcy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych ostatnich klas i szkół średnich z klas I-III.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

Zagadnienia ogólne:
Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych  zainteresowani  literaturą kryminalną, z zacięciem pisarskim.
Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacyjnego  i gali finałowej. Uczestnicy wytypowani przez szkoły (max 3 osoby) mają za zadanie napisać opowieść kryminalną –gimnazjaliści max do 3 stron A4, czcionka Times New Romance 12, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych max 5  stron A4, czcionka Times New Romance 12. Prace  wraz z formularzami należy przesłać na adres mailowy:
konkursnakryminal1219@wp.pl
oraz pocztą na adres:
prace licealne:  Liceum Ogólnokształcące nr XII im.
Bolesława Chrobrego,  pl. Orląt Lwowskich 2a  53-605  Wrocław,
prace ze szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa  Nr 66 im. Zbigniewa Herberta ul. Edwarda Dembowskiego 39 51-670 Wrocław

Wymagania:
Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępnych  na stronach internetowych  szkół  i dołączonych do regulaminu) (także podobny formularz powinni wypełnić opiekunowie – nauczyciele uczestników konkursu-też dostępny na stronach) oraz  przesłania ich na adres szkoły:
LO Nr XII  im. Bolesława Chrobrego
pl. Orląt Lwowskich 2a, 53 – 605 Wrocław – zgłoszenia z liceów,
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Zbigniewa Herberta
ul. Edwarda Dembowskiego 39 51-670 Wrocław – zgłoszenia z gimnazjów
i  na adres mailowy konkursu: konkursnakryminał1219@wp.pl

Cele konkursu:
Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich czytelnictwa oraz doskonalenia warsztatu pisarskiego, a wraz z nim rozbudzania wyobraźni, zdobywania kompetencji językowych, bogacenia słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy.

Kontakt:
tel.(sekretariat LOXII) 717986738,
tel.(sekretariat SP Nr 66) 717986710

koordynatorzy: Diana Gawinecka-Laubner (liceum), Małgorzata Woźniak (szkoła podstawowa)