Urszula Szymczak

przez LO XII

szymczak

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalność nauczycielska. Ukończone studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Informatyki UWr. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Nagrody: Wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły.
Klasy wychowawcze: IIID (2011/2012), IA (2012/2013) IIA (2013/2014), IE (2017/2018), IIE (2018/2019).
Inne: W LO nr XII od 2008 r. Współpracuje z Fundacją Matematyków Wrocławskich w ramach przygotowań Matematycznych Marszów na Orientację. Przewodnicząca Zespołu matematyków i informatyków.
Kontakt: uszymczak@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować